Zes aanvragen verder in procedure

ingevoerd op 03-08-2016

Zes aanvragen voor windparken verder in procedure

03 aug 2016

Vandaag heeft de provincie Noord-Holland in een persbericht (https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2016/Augustus_2016/Zes_aanvragen_voor_windparken_verder_in_procedure) laten weten dat windpark Waardpolder een stap verder is in de procedure omgevingsvergunning. 

Van de zeventien projecten die ingediend zijn bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) zijn er elf geweigerd, omdat zij niet voldoen aan de vereisten van de PRV. De redenen zijn ondermeer de afstand tot de woningen van 600 m, de lijnopstelling van 6 op een rij of de saneringseis waar ze niet aan kunnen voldoen.  Er is tussen de ca. 46 en 68 megawatt nodig om aan die rijksopgave te kunnen voldoen. Met de zes overgebleven projecten is deze taakstelling in te vullen.

De onderstaande zes aanvragen voor windparken in Noord-Holland voldeden aan de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) voorwaarden en waren volledig. Twee projecten bevinden zich in de gemeente Hollands Kroon.Velsen. 

Aanvrager Wind Groep Holland BV 
Locatie     Nieuwe Hemweg
Gemeente Amsterdam
 

Aanvrager Wind Groep Holland BV
Locatie     Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
Gemeente Amsterdam
 

Aanvrager Eneco Wind B.V. 
Locatie     Windpark Spuisluis
Gemeente Velsen
 

Aanvrager Tata Steel IJmuiden
Locatie     Windpark Tata Steel (scenario 3)
Gemeente  Velsen
 

Aanvrager WP Energiek B.V.
Locatie     Waardpolder  
Gemeente Hollands Kroon
 

Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V. 
Locatie     Groetpolder
Gemeente Hollands Kroon

 

Deze aanvragen worden in augustus voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO).  Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de start van de procedure voor de vergunningverlening. De verwachting is dat medio 2017 een besluit volgt over de definitieve vergunningen. De realisatie van de eerste windparken kan daarna starten.