Onherroepelijke vergunning en vervolgproces

ingevoerd op 08-10-2017

Na de terinzage legging van de definitieve vergunning is er geen beroep aangetekend, dit betekent dat de vergunning onherroepelijk is vanaf 2 augustus.

WIj zijn nu druk bezig met de ontwikkeling van het windpark, de belangrijkste zaken zijn de aanvraag SDE, de keuze van de windturbine, de financiering en het stroomcontract.

Zoals afgesproken zullen wij voor de omgeving ook obligaties uitgeven, dit doen we pas nadat de molens zijn gebouwd en in bedrijf. Anders loopt de omgeving risico tijdens de ontwikkel en bouw fase en dat willen we voorkomen.

De planning is dat we oude molens zullen slopen in 2018 en dat de voorbereidingen en bouw van de nieuwe turbines in 2018 en 2019 plaatsvindt.