Klankbordgroep 29 januari 2018

ingevoerd op 01-02-2018

Op 29 januari hebben we de klankbordgroep en de belangstellenden uitgenodigd voor een update van het windpark. De vorige bijeenkomst was in 2016 en in de tussenliggende tijd is de procedure voor de vergunningverlening geweest.

We hebben de aanwezigen geinformeerd over de mijlpalen in 2016 en 2017 en vertelt over de stand van zaken omtrent de windturbine keuze. Er is een globale planning gepresenteerd en het voorstel voor de obligatieregeling is toegelicht.

De obligatieregeling is bedoeld voor omwonenden binnen de 1500 meter en dit gaan we pas na de realisatie van het windpark uitgeven, zodat de deelnemers geen risico lopen tijdens de bouwfase.

Het was een goede bijeenkomst met een positieve sfeer met ongeveer 25 belangstellenden.