Klankbordgroep 25 maart 2019

De klankbordgroep heeft voor de 7e keer vergaderd op 25 maart 2019. De onderwerpen waren de oprichting van de stichting voor het dorpfonds, de voortgang van de werkzaamheden en de planning, de verdeling van de gelden voor de omwonenden binnen de 1200 meter.